Výuková dílna

Výuková dílna je kombinace praktických prací studentů a hodně detailních teoretických rozborů těchto prací přednášejícími. Tato detailní hodnocení mají písemnou a ústní formu a umožňují studentům osvojovat novou látku nejen praktickým ale i teoretickým způsobem. Tato výuková dílna je vždy individuální, kvůli čemuž bude student mít výhradní pozornost přednášejícího. 

Shrnutí výukové dílny 

První část: 

 1. Student napíše první verzi synopse ke hranému filmu. 
 2. Na základě této první verze synopse napíše přednášející detailní písemný rozbor k této verzi. 
 3. Potom rozebere přednášející studentovi jeho rozbor ústně prostřednictvím video-hovoru.  
 4. Na základě těchto rozborů napíše student druhou verzi synopse ke hranému filmu. 
 5. Na základě této druhé verze synopse napíše přednášející detailní písemný rozbor k této verzi. 
 6. Potom rozebere přednášející studentovi jeho rozbor ústně prostřednictvím video-hovoru
 7. Na základě těchto rozborů napíše student třetí verzi synopse ke hranému filmu. 
 8. Na základě této třetí verze synopse napíše přednášející detailní písemný rozbor k této verzi. 
 9. Potom rozebere přednášející studentovi jeho rozbor ústně prostřednictvím video-hovoru

Druhá část: 

 1. Na základě těchto rozborů a třetí verze synopse napíše student první verzi tretmentu ke hranému filmu. 
 2. Potom k této první verzi tretmentu napíše přednášející detailní písemný rozbor k této verzi. 
 3. Pak rozebere přednášející studentovi jeho rozbor ústně prostřednictvím video-hovoru.  
 4. Na základě těchto rozborů napíše student druhou verzi treatmentu ke hranému filmu. 
 5. Na základě této druhé verze treatmentu napíše přednášející detailní písemný rozbor k této verzi. 
 6. Potom rozebere přednášející studentovi jeho rozbor ústně prostřednictvím video-hovoru
 7. Na základě těchto rozborů napíše student třetí verzi treatmentu ke hranému filmu. 
 8. Na základě této třetí verze treatmentu napíše přednášející detailní písemný rozbor k této verzi. 
 9. Potom rozebere přednášející studentovi jeho rozbor ústně prostřednictvím video-hovoru

 Třetí část: 

 1. Na základě těchto rozborů a třetí verze treatmentu napíše student první verzi literárního scénáře ke hranému filmu, maximálně však dvacet stran. 
 2. Potom k této první verzi literárního scénáře napíše přednášející detailní písemný rozbor k této verzi. 
 3. Pak rozebere přednášející studentovi jeho rozbor ústně prostřednictvím video-hovoru.  
 4. Na základě těchto rozborů napíše student druhou verzi literárního scénáře ke hranému filmu. 
 5. Na základě této druhé verze literárního scénáře napíše přednášející detailní písemný rozbor k této verzi. 
 6. Potom rozebere přednášející studentovi jeho rozbor ústně prostřednictvím video-hovoru
 7. Na základě těchto rozborů napíše student třetí verzi literárního scénáře ke hranému filmu. 
 8. Na základě této třetí verze literárního scénáře napíše přednášející detailní písemný rozbor k této verzi. 
 9. Potom rozebere přednášející studentovi jeho rozbor ústně prostřednictvím video-hovoru

 Jak to funguje? 

První část 

Na začátku první části výukové dílny dostane student zadání napsat první verzi synopse k hranému filmu. Délka tohoto filmu je volná a může jít o krátký až celovečerní film, popřípadě o epizodu budoucího seriálu. Pokud má student již napsanou synopsi, může s ní pracovat. 

Následně rozebere přednášející písemně tento rozbor a zašle ho studentovi. Rozbor bude napsán ve dvou kolonkách, přičemž do právě kolonky bude uveden povodní text napsaný studentem, zatímco do právě kolonky bude souběžně s textem synopse napsán zmíněný detailní rozbor synopse. Tento rozbor bude používat odbornou terminologii, jejíž ujasnění proběhne v ústní části rozboru. 

Potom, co si student přečte ten rozbor, domluví se s přednášejícím na termínu na ústní část rozboru. Tato část bude trvat 30 minut. Během ústního rozboru vysvětlí přednášející studentovi odbornou terminologii a následně bude student mít možnost se ptát na případné nejasnosti. 

Na základě těchto rozboru napíše student druhou verzi synopse, kterou zašle přednášejícímu. Pak se bude opakovat stejný způsob práce: napíše přednášející písemný rozbor, který zašle studentovi. Potom se domluví a uskuteční ústní rozbor formou video-hovoru. 

Obdobný způsob práce se bude opakovat i s třetí verzí synopse, kterou student napíše a následně ji přednášející rozebere nejdříve písemně pak ústně

Druhá část 

Na začátku druhé části dostane student zadání napsat první verzi treatmentu k hranému filmu, a to na základě dosud probírané synopse. Délka tohoto filmu je volná a může jít o krátký až celovečerní film, popřípadě o epizodu budoucího seriálu. 

Následně rozebere přednášející písemně tento treatment a zašle ho studentovi. Rozbor bude napsán ve dvou kolonkách, přičemž do právě kolonky bude uveden povodní text napsaný studentem, zatímco do právě kolonky bude souběžně s textem synopse napsán zmíněný detailní rozbor treatmentu. Tento rozbor bude používat odbornou terminologii, jejíž ujasnění proběhne v ústní části rozboru. 

Potom, co si student přečte ten rozbor, domluví se s přednášejícím na termínu na ústní část rozboru. Tato část bude trvat 30 minut. Během ústního rozboru vysvětlí přednášející studentovi odbornou terminologii a následně bude student mít možnost se ptát na případné nejasnosti. 

Na základě těchto rozborů napíše student druhou verzi treatmentu, kterou zašle přednášejícímu. Pak se bude opakovat stejný způsob práce: napíše přednášející písemný rozbor, který zašle studentovi. Potom se domluví a uskuteční ústní rozbor formou video-hovoru. 

Obdobný způsob práce se bude opakovat i s třetí verzí treatmentu, kterou student napíše a následně ji přednášející rozebere nejdříve písemně pak ústně

Třetí část 

Na začátku třetí části dostane student zadání napsat první verzi literárního scénáře k hranému filmu, a to na základě dosud probíraného treatmentu. Délka tohoto filmu je volná a může jít o krátký až celovečerní film, popřípadě o epizodu budoucího seriálu. Pokud se bude jednat o celovečerní film nebo o epizodu seriálu, bude rozsah tohoto scénáře omezen na dvaceti stranách. 

Následně rozebere přednášející písemně tento literární scénář a zašle ho studentovi. Rozbor bude napsán ve dvou kolonkách, přičemž do právě kolonky bude uveden povodní text napsaný studentem, zatímco do právě kolonky bude souběžně s textem scénáře napsán zmíněný detailní rozbor scénáře. Tento rozbor bude používat odbornou terminologii, jejíž ujasnění proběhne v ústní části rozboru. 

Potom, co si student přečte ten rozbor, domluví se s přednášejícím na termínu na ústní část rozboru. Tato část bude trvat 30 minut. Během ústního rozboru vysvětlí přednášející studentovi odbornou terminologii a následně bude student mít možnost ptát se na případné nejasnosti. 

Na základě těchto rozborů napíše student druhou verzi literárního scénáře, kterou zašle přednášejícímu. Pak se bude opakovat stejný způsob práce: napíše přednášející písemný rozbor, který zašle studentovi. Potom se domluví a uskuteční ústní rozbor formou video-hovoru. 

Obdobný způsob práce se bude opakovat i s třetí verzí literárního scénáře, kterou student napíše a následně přednášející rozebere nejdříve písemně pak ústně

Termíny a místo konání

 • Termíny výukových dílen: po dohodě s přednášejícím.
 • Místo konání: výměna synopsí, treatmentů, literárních scénářů a psaných rozborů probíhá prostřednictvím emailů. Ústní rozbory mají formu video-hovorů a probíhají prostřednictvím programů Skype nebo WhatsApp.
 • Délka každého ústního rozboru formou video-hovoru: 30 minut.
 • Technická nastavení: Pro účinný výkon přednášky je nutné mít:
  • stažený program Skype nebo webové stránky WhatsApp.
  • přípojené dobré reproduktory zvuku, popřípadě sluchátka
  • přípojený funkční mikrofon.

Jak na výukovou dílnu?

Na výukovou dílnu se lze přihlásit prostřednictvím emailu.

Cena za celou výukovou dílnu je 5 500 Kč. Platby se provádí předem na bankovní účet číslo 2800149355 / 2010, ve Fio bance. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení studenta.