Konzultace k filmovým scénářům

Máte rozpracovaný filmový scénář? 

Je Váš scénář jíž dokončený?

Nebo nevíte, jak začít?

Konzultace k filmovým scénářům jsou určené pro ty z Vás, kteří se snaží vytvořit vlastní filmový scénář. Tento scénář může být v rozpracovaném stadiu nebo jíž dokončený, popřípadě jen ve fázi nápadu nebo námětu. Tyto konzultace jsou vždy individuální.

Velmi často se stává, že začnete se psaním filmového scénáře s velmi jasným tvůrčím záměrem a cílem. Nicméně v průběhu jeho psaní se ten záměr ztratí nebo se zjeví více možnosti, jak pokračovat a tudíž pak nevíte, co dál. 

Jiná možnost je, že prožíváte autorský blok a nevíte přesně, co napsat a jak zaujmout čtenáře nebo budoucí diváky. 

Každý případ je odlišný a stejné tak i každý autor. Proto je zapotřebí na toto přihlížet vždy jednotlivě.

Pokud máte dokončenou verzi filmového scénáře, toto ještě  nemusí znamenat, že jde o jeho konečnou podobu. Autoři často mají pochybnosti o tom, zda je tento scénář dostatečně zajímavý nebo srozumitelný. Na konzultacích probereme tento scénář, jak po obsahové stránce, tak i po stránce dramatické struktury.

V případě, že jste se dostali k nápadu nebo námětu se může stát, že nevíte, jak začít psát ten scénář. Toto by mohlo být proto, že tento nápad nebo námět nemá dostatečné vazby na  Vaš osobní život nebo jeho téma ještě není dostatečně jasné nebo si nevíte rady, jak ho strukturovat. V takovém případě bude na konzultacích důležité si ujasnit předem, o čem tento scénář bude a potom zkusit vytvořit sled jeho jednotlivých obrazů. 

Jak to funguje?

Je zapotřebí se napřed přihlásit na individuální konzultace prostřednictvím e-mailu. V něm popíšete stručně v jakém stadiu je Váš scénář, kolik má normostránek a o čem byste se rádi poradili. Obratem dostanete odpověď a dohodu o tom, že se Váš scénář bude používat pouze pro účely konzultace a že ho nebudeme poskytovat třetí osobě.

Potom nám ten scénář nebo námět zašlete v elektronické podobě prostřednictvím stejného emailu.  

Pak v rámci dohodnuté lhůty dostanete písemný rozbor Vašeho scénáře nebo námětu. Tento rozbor bude napsán ve dvou rovnoběžných sloupcích, přičemž v levém sloupci bude Váš původní scénář nebo námět, zatímco v pravém sloupci bude náš rozbor. Tento rozbor bude brát ohled na každý dějový odstavec a na každou dialogovou větu z Vašeho textu. 

Pak si můžete věnovat náležitý čas na pochopení všech našich poznámek z tohoto rozboru. 

Jakmile budete potom připravení, uskutečníme si dvouhodinový telefonický nebo video rozhovor prostřednictvím WhatsApp nebo Skype. V tomto rozhovoru si probereme velmi detailně, jak upravit Váš scénář nebo námět. Také si ujasníme všechny dotazy, které k tomuto budete mít.

Na konzultaci se lze přihlásit prostřednictvím e-mailu studioskola@hotmail.cz.

Odměna za konzultace

Odměna za provedené konzultace se stanovuje podle jednotlivých scénářů nebo námětů. Záleží zejména na tom, kolik normostánek má a do jaké míry je rozpracovaný. Na základě tohoto vytvoříme cenu za každou normostránku.

Návrh na tuto odměnu Vám zašleme hned v první odpovědi na Váš prvotní email. Pokud s cenou budete souhlasit můžete provést platbu na náš bankovní účet uvedený zde . Platby se provádí před zasláním námi zpracovaného písemného rozboru.

V případě dotazů neváhejte se nás obrátit!