Dramatické vnější zápletky

 

 • Popis přednášky:  toto je devátá přednáška v rámci Kurzu dramaturgie a scenáristiky . Svým obsahem navazuje na přednášky o dramatických problémech a metaforách. Dramatické vnější zápletky vznikají sloučením dramatických vnějších problémů a metafor. Proto se během tvůrčího procesu nedoporučuje rovnou zabývat zápletkami, ale napřed je zapotřebí celkově dořešit dramatické problémy, metafory a jejich statické struktury.
  • Stavba zápletek se řídí přesnými pravidly a proto je možné zápletku objektivně zhodnocovat.
  • Tato pravidla dávají tvůrčímu a pracovnímu procesu správný směr .
  • Dozvíme se, jaký je rozdíl mezi dramatickými problémy a zápletkami a proč se s nimi pracuje zvlášť.
  • Zatímco u dramatických problémů postavy nejsou důležité, ale spíše problémy jako takové, u  zápletek se autor poprvé začíná soustřeďovat na postavy.
  • Zde se začínají rýsovat základní prvky postavy, které jsou nutné pro stavbu zápletky. Nicméně v tuto fázi ještě není zapotřebí stavět postavy do podrobná.
 • Obsah přednášky:
  • Definice dramatických zápletek
   • Základní druhy dramatických zápletek
  • Co jsou dramatické vnější zápletky
   • jak vznikají dramatické vnější zápletky
   • Úlohy dramatických vnějších problémů a vnějších metafor při vzniku vnějších zápletek
  • Vznik dramatických postav
   • vznik protagonistů
    • jak určovat vnější cíle protagonistů
   • vznik antagonistů
    • jak určovat vnější cíle antagonistů
  • Správný slovosled dramatických vnějších zápletek
  • Skladba dramatických vnějších zápletek
  • Počet dramatických vnějších zápletek ve filmu
  • Dynamická a hierarchická struktura dramatických vnějších zápletek.
 • V následujícím videu se podívejte na ukázky ze samotné přednášky:

 • Termín konání: každý pátek v 17:00 – 19:00 hodin
 • Místo konání: přednáška probíhá prostřednictvím internetu, a to živě s přednášejícím s použitím programu Zoom
 • Délka přednášky: 1 hodina 30 minut
 • Technická nastavení: Pro účinný výkon přednášky je nutné mít:
  • stažený program Zoom
  • přípojené dobré reproduktory zvuku, popřípadě struhátka
  • přípojený funkční mikrofon
  • pro nejlepší výkon programu se doporučuje před přednáškou uzavřít všechny ostatní otevřené programy v počítači
 • Cena: 1 000 Kč
 • Důležitá poznámka: jednotlivé přednášky lze objednávat pouze v daném pořadí od první až k poslední přednášce. To znamená, že tuto přednášku si lze objednat jen pokud jste si předtím objednali a zúčastnili se předcházejících přednášek.
  • Je to proto, že tyto přednášky jsou části celkového Kurzu dramaturgie a scenáristiky a jako takové nejsou soběstačné k celkovému pochopení. Abyste mohli pochopit stávající látku v této přednášce, je zapotřebí mít znalosti z přecházející přednášky, jak po stránce obsahově tak i po stránce používaných termínů.
  • Dalším důvodem je i to, že práce scenáristy je sama o sobě dlouhodobý závazek a jestliže autor má záměr brát tuto práci vážně, nestačí jen sledovat výňatky a úryvky z celkového řemesla.
  • Důležitá rada: pokud časově nebo finančně nestíháte všechny přednášku za sebou, tak můžete využit to, že se přednášky opakují každý týden. Proto si můžete vybrat vlastní časovou a finanční dynamiku k tomu, kolik po sobě jedoucích přednášek zvládnete v jednom týdnu či měsíci.
  • Další ráda: pokud si chcete ušetřit, je možné rovnou si objednat cely kurz zde: Kurz dramaturgie a scenáristiky.
 • Registrace a platba: zaregistrovat se a zaplatit lze po kliknutím na následující obrázek. Platby probíhají přes platební bránu Fio banky, kde platíte rovnou na bankovní účet, přičemž jsou platební údaje viditelné pouze Fio bance.

9.

Dramatické vnější zápletky
 • Co je filmová zápletka
 • Podoby filmových zápletek
 • Co je vnější zápletka
 • Jak vzniká vnější zápletka
 • Vznik protagonisty a vznik vnějšího antagonisty
 • Počet vnějších zápletek ve filmu
 • Dynamická struktura vnějších zápletek
 • Každý pátek v 17:00 - 19:00 hodin
 • Cena 1000 Kč