Filmový střih

Zde uvádíme výňatky ze studijních plánů jednotlivých oborů:

– Filmový jazyk a střihové postupy:

Dramaturgie námětu a scénáře.

Dramaturgie střihové skladby.

Vyprávění filmového příběhu prostřednictvím střihové skladby.

Vytváření napětí prostřednictvím střihové skladby.

Výrazové prostředky – obraz, děj, zvuk, dialog…

Zvukově-obrazový kontrapunkt.

Záběrové plány—plošné (celek, detail…), a hloubkové (popředí, střed, pozadí).

Rakursy – podhled, střed, nadhled.

Umístění kamery. Statická kamera, švenk, pochyby kamery, osa.

Vnitřní skladba záběrů.

Střihový poměr pohledu a protipohledu v dialogu (kolik postava v obraze mluví a kolik naslouchá).

Sled detailů – princip akce-reakce, akční záběr, reakční záběr.

Mizanscéna. Časoprostor.

Střihová skladba autorského, komerčního a experimentálního filmu.

Filmový čas – zkrácený, prodloužený, urychlený, zpomalený, zpáteční.

Práce se zvukem, filmová hudba.

Příprava filmu na střih, výběr záběrů.

Střihací technika – filmový pas (16 mm, 35 mm), digitální (Avid).

Druhy střihacích stolů.

Způsoby střihu – navazující, souběžný, zpáteční děj.

Střihová skladba celovečerního filmu.

Kontrolní projekce u celovečerního filmu.

Vyjetí digitální soupisky sestřihaného filmu.

Střih negativu v laboratoři.

Vyvolávání první kopie pozitivu.

Střih zvuku – úprava dialogu, ruchů, atmosfér, hudby.

Mix zvuku, vícekanálový mix, stereo mix.

Výroba finálního zvukového pásmu filmu.

Spojení pozitivu se zvukovým pásmem – výroba zvukového pozitivu.

Výroba distribučních kopií.

Archivace filmu.

Jak ofotit fotoscénář.

(Poznámka: všechny zde uvedené technické nástroje a postupy jsou rozebírané pouze teoreticky. Nekonají se návštěvy filmových studií apod., protože tyto návštěvy a praktická práce jsou součástí studia na vysoké škole.)

– Filmové dějiny:

Promítání ukázek významných filmů z filmových dějin. Během promítání probíhá analýza filmu a diskuse se studenty.

Auguste a Louis Lumierové, Georges Melies.

Pathe Records, Brightonská škola: Smith a Williamson.

David W. Grifith (Zrození národa, Intolerance), Charlie Chaplin.

Sergei Eisenstein, Dziga Vertov, Vsevolod Pudovkin, Alexandr Dovženko.

Walter Ruttman, Jean Vigo.

Alfred Hitchcock, Orson Welles

Neorealismus – Michelangelo Antonioni, Luchino Visconti, Gianni Puccini, Cezare Cavattini, Vittorio de Sica

Akiro Kurosava, Kenji Mizoguchi

Francouzská nová vlna – Claude Chabrol, Francois Truffaut, Louis Malle.

Free Cinema – Linsday Anderson, Karel Reisz, Lionel Rogosin.

Federico Fellini, Ingmar Bergman.

Česká nová vlna – Štefan Uhler, Věra Chytilová, Miloš Forman, Jan Kadár, Jiří Menzel, Jaromil Jireš.

Martin Scorseze, Bernardo Bertolucci, Jim Jarmusch.

Konzultace k praktickým pracím (během kurzů nejsou povinná natáčení filmů nebo psaní námětů a scénářů ani jakékoliv praktické práce):

Konzultace k námětům a scénářům

Konzultace k natáčení a střihu krátkých filmů.

Jak napsat rozbor filmu po obsahové a formální stránce.

Konzultace filmového rozboru.

Konzultace k fotoscénáři.