Dokumentární tvorba

Zde uvádíme výňatky ze studijních plánů jednotlivých oborů:

– Filmový jazyk:

Dramaturgie dokumentárního filmu.

Nápad na dokument, vznik nápadu.

Průzkum na základě nápadu.

Námět, jeho struktura a dramaturgie.

Průzkum na základě námětu.

Scénář a jeho strukturování.

Výrazové prostředky – obraz, děj, zvuk, dialog…

Zvukově-obrazový kontrapunkt.

Záběrové plány—plošné (celek, detail…), a hloubkové (popředí, střed, pozadí).

Rakursy – podhled, střed, nadhled.

Umístění kamery. Statická kamera, švenk, pochyby kamery, osa.

Vnitřní skladba záběrů.

Časoprostor. Vztah kamery k postavám.

Fáze realizace filmu – příprava, natáčení, střih a dokončovací práce.

Natáčecí plán, finalizace projektu.

Natáčecí technika (s filmovým pasem, elektronická a digitální).

Postup natáčení.

Prvky autorského filmu.

Skladba komerčního filmu.

Experimentální film a jeho obsah.

Filmový štáb.

Práce s postavami, příprava postavy na natáčení, práce s postavami na natáčení.

Práce s neherci.

Práce s dětmi.

Režijní vyprávěčský postup: celek, portréty, detaily.

Práce s kamerou, světlem a barvami.

Práce se zvukem, filmová hudba.

Příprava filmu na střih, výběr záběrů.

Způsoby střihu – navazující, souběžný, zpáteční děj.

Střih zvuku.

Mix zvuku.

Financování filmu.

Jak ofotit fotoscénář.

Distribuce filmu.

– Filmové dějiny:

Promítání ukázek významných filmů z filmových dějin. Během promítání probíhá analýza filmu a diskuse se studenty.

Auguste a Louis Lumierové, Georges Melies.

Pathe Records, Brightonská škola: Smith a Williamson.

David W. Griffith (Zrození národa, Intolerance), Charlie Chaplin.

Robert Flaherty, Film and Photo Legue.

Sergei Eisenstein, Dziga Vertov, Vsevolod Pudovkin, Alexandr Dovženko.

Walter Ruttman, Jean Vigo.

Neorealismus – Luchino Visconti, Gianni Puccini, Cezare Cavattini, Vittorio de Sica

Free Cinema – Linsday Anderson, Karel Reisz, Lionel Rogosin.

Česká nová vlna – Štefan Uhler, Věra Chytilová, Miloš Forman, Jan Kadár, Jiří Menzel, Jaromil Jireš.

Direct Cinema – Robert Drew, Richard Leacock, Albert i David Maysles.

Cinema Verite – Jean Rouch.

Konzultace k praktickým pracím (během kurzů nejsou povinná natáčení filmů nebo psaní námětů a scénářů ani jakékoliv praktické práce):

Konzultace k námětům a scénářům

Konzultace k natáčení a střihu krátkých filmů.

Jak napsat rozbor filmu po obsahové a formální stránce.

Konzultace filmového rozboru.

Konzultace k fotoscénáři.