Příprava na filmovou fakultu

Filmové kurzy – odborné přípravy k přijímacím zkouškám jsou zaměřené na studenty, kteří chtějí studovat na filmových fakultách a chystají se na přijímací zkoušky. Dle našich informací jsou tyto kurzy jako takové jedinečné v České republice.

Jedna přednáška se skládá z 3 vyučovacích hodin po 45 minutách (celkem 2 hodiny a 15 minut), a to následovně:

1. Filmový jazyk – 45 minut (obsah hodiny je určen dle studijního plánu a je upřesněn níže).

2. Filmové dějiny – 30 minut (probírají se důležité kapitoly z filmových dějin a promítají se vybrané filmy, které se následně analyzují).

3. Konzultace k praktickým pracím – 45 minut (hodina věnována praktickým pracím studentů, podle toho na čem zrovna pracují nebo na čem chtějí pracovat například náměty, scénáře, rozbory, fotoscénáře, natáčení filmů, střih apod.). Studenti nejsou povinní během kurzů natáčet filmy ani připravovat náměty, scénáře nebo jakékoliv projekty. Zda budou chtít natáčet nebo psát a připravovat projekty nebo filmy záleží pouze na studentech.

Naši přednášející jsou absolventi filmových fakult, včetně FAMU. Ochotně Vám sdělí vlastní zkušenosti ze studia, a pomůžou zvládnout důležité kapitoly k filmové látce.

Naším cílem je naučit všechny seriózní zájemce o studiu důležitých prvků filmové problematiky, jak teoretických tak praktických. Bude brán ohled na pokročilost každého jednotlivého studenta a budeme navazovat na jeho konkrétní znalosti. Snažíme se udržovat příjemnou komunikaci se studenty, která není jen přednáškou ve standardním smyslu, ale také i rozhovor se studenty, výměna názorů a soustředění se na konkrétní záměr i zájem studenta.

Kurzy probíhají v oborech:

– filmová režie

– dokumentární tvorba

– filmový scénář

– filmový střih

– filmová teorie

Výuka těchto oborů probíhá v následujících délkách:

jednoměsíční kurzy

třídenní víkendové kurzy

tematické přednášky.

Odkazy na přesné termíny těchto kurzů jsou umístěné v nabídce na levé straně stránky.

V případě, že během kurzů budou studenti chtít také natáčet filmy, veškerou techniku na natáčení a střih (kamera, střihací program apod.) si obstarají sami.

Na kurz se lze přihlásit prostřednictvím emailove adresy studio-film@seznam.cz.

Platby probíhají předem převodem na bankovní účet nebo v hotovosti na základě vystavené faktury.