Tematické přednášky v říjnu

Tematické přednášky probíhají v průběhu celého měsíce. Tyto přednášky jsou rozvržené dvakrát týdně. Studenti mají možnost si vybrat jednu nebo více přednášek dle vlastního zájmu. V případě výběru více přednášek si mohou udělat individuální plán, které přednášky budou navštěvovat. Na tyto přednášky se můžete přihlašovat i kdykoli v průběhu měsíce.

Jedna přednáška se skládá z 3 vyučovacích hodin po 45 minutách (celkem 2 hodiny a 15 minut), a to následovně:

1. Filmový jazyk – 45 minut (obsah hodiny je určen dle studijního plánu a je upřesněn níže).

2. Filmové dějiny – 30 minut (probírají se důležité kapitoly z filmových dějin a promítají se vybrané filmy, které se následně analyzují).

3. Konzultace k praktickým pracím – 45 minut (hodina věnována praktickým pracím studentů, podle toho na čem zrovna pracují nebo na čem chtějí pracovat například náměty, scénáře, rozbory, fotoscénáře, natáčení filmů, střih apod.). Studenti nejsou povinní během kurzů natáčet filmy ani připravovat náměty, scénáře nebo jakékoliv projekty. Zda budou chtít natáčet nebo psát a připravovat projekty nebo filmy záleží pouze na studentech.

Místo konání: Krkonošská 1471/17, 120 00 Praha 2. K dispozici jsou učebny s dataprojektory umožňující projekce ukázkových filmů a případných studentských filmů.

Cena za jednu přednášku: 700 Kč (pokud si vyberete více než 4 přednášky, dostanete 10% slevu na celkovou částku vybraných přednášek).

Termíny a obsah přednášek:

Tematické přednášky
Datum Čas Obsah
6. října 2020 17:00-19:00 Dramaturgie: dramatické žánry-melodrama, komedie, tragédie, tragikomedie, fraška, podžánry: akční film, thriller, detektivní film, dobový film, jak natáčet filmy v rámci žánrů; filmové dějiny: československá nová vlna – Miloš Forman; analýza praktických prácí
7. října 2020 17:00-19:00 Dramaturgie: dramatická ironie, křivka napětí ve filmu, filmová režie: jak ofotit fotoscénář, práce s dětmi a s neherci, filmové délky; filmové dějiny: český film: Kádar, Klos; analýza praktických prácí
13. října 2020 17:00-19:00 Filmová režie: autorský film, komerční film, experimentální film, jak je natáčet, jejich odlišnosti a podobnosti; filmové dějiny: český film – Antonín Moskalyk; analýza praktických prácí
14. října 2020 17:00-19:00 Světlo ve filmu: základní osvětlovací pozice, filmová režie: filmová osa-způsoby přecházení osy; filmové dějiny: československá nová vlna – Jiří Menzel; analýza praktických prácí
20. října 2020 17:00-19:00 Filmová režie: jak natočit filmovou scénu, režijní vyprávěčský postupy, režírování dialogů; filmové dějiny: Alfred Hitchcock; analýza praktických prácí
21. října 2020 17:00-19:00 Filmová režie: postup natáčení na pláce, příprava, natáčení dokončovací práce, shrnutí celkového procesu výroby filmu od námětu až po distribuce; filmové dějiny: Martin Scorsese; analýza praktických prácí
27. října 2020 17:00-19:00 Filmová produkce: financování filmů, typy finančníků, druhy financování, role produkční firmy, státního fondu a televizí; současný film: Jim Jarmusch; analýza praktických prácí
28. října 2020 17:00-19:00 Filmová hudba: dramatická a emotivní působnost hudby, druhy hudby, režijní využití hudby, postup složení hudby; filmové dějiny: současný film: Aki Kaursimaki; analýza praktických prácí

 

Na kurz se lze přihlásit prostřednictvím emailove adresy studio-film@seznam.cz.

Platby probíhají předem převodem na bankovní účet nebo v hotovosti na základě vystavené faktury.