Přihláška

Student:
Jméno a příjmení:
Datum narození: Vybrat datum
Rodné číslo:
Adresa:
Telefon:
Email:


Předmětem výuky je kurz:
filmový kurz - odborná příprava k přijímacím zkouškám na filmovou fakultu
filmový kurz pro veřejnost, filmové nadšence a budoucí profesionálové


Výběr oboru:
filmová režie
dokumentární tvorba
filmový scénář
filmový střih
filmová teorie


Výběr termínu:
tematická přednáška / tematické přednášky v lednu, únoru nebo březnu (v dodatečném e-mailu upřesnit datumy jedné nebo více přednášek)

třídenní víkendový kurz v lednu
třídenní víkendový kurz v únoru
třídenní víkendový kurz v březnu

jednoměsíční kurz v lednu
jednoměsíční kurz v únoru
jednoměsíční kurz v březnu


Úhrada kurzovného:
celkově před započetím výuky
ve dvou splátkách


Zpùsob platby:
bankovním převodem na číslo účtu 2100141336, kód banky 2010, ve Fio bance, a.s., Praha
hotově


Odběratel je do kurzu zařazen pouze za podmínky, že před započetím výuky uhradí kurzovné bankovním převodem nebo hotově.