Konzultace k filmovému scénáři

Máte rozpracovaný filmový scénář?

Je Váš scénář jíž dokončený?

Nebo nevíte, jak začít?

Scenáristické konzultace jsou vždu individuální a jsou určené pro autory, kteří se snaží vytvořit vlastní filmový scénář. Váš scénář může být jak v rozpracovaném stadiu, tak i jíž dokončený, nebo taktéž jen ve fázi nápadu a tudíž ještě jste ho ještě  nezačali.

Velmi často se stává, že jste začali se psaním filmového scénáře, jehož záměr Vám v začátku byl velmi jasný, nicméně v průběhu jeho psaní se ten záměr ztratil nebo se zjevilo více možnosti jak pokračovat. Také je dosti možné, že máte autorský blok a nevíte přesně, co napsat a jaké bude toto mít dopady na čtenáře nebo na budoucí diváky. Každý scénář je zvláštní případ a stejné tak i každý autor. Proto je zapotřebí na toto přihlížet vždy jednotlivě.

Pokud máte dokončenou verzi filmového scénáře, toto ještě  nemusí znamenat, že jde o jeho definitivní podobu. Autoři často mají pochybnosti o tom, zda je tento scénář dostatečně zajímavý nebo srozumitelný. Individuální konzultace proberou tento scénář jak po obsahové stránce tak po stránce dramatické struktury.

V případě, že jste se dostali k nápadu nebo námětu a nevíte jak začít psát ten scénář, k tomuto může být více důvodů, na příklad to, že tento nápad nebo námět nemá dostatečné vazby na  Vaš osobní život, nebo jeho téma ještě není dostatečně jasné nebo si nevíte rády, jak ho strukturovat. V takovém případě bude na konzultacích kladen důraz na to, předem si ujasnit o čem tento scénář bude, pak potom zkusit vytvořit sled jeho jednotlivých akcí nebo scén. 

Jak to funguje?

Je zapotřebí se napřed přihlásit na individuální konzultace prostřednictvím e-mailu, v němž popíšete stručně několika větami, v jakém stadiu je Váš scénář a o čem byste se radí poradili. Obratem dostanete odpověď, jehož součástí bude dohoda o tom, že se Váš scénář bude používat pouze pro účely konzultace a že STUDIO s.r.o. ho nebude poskytovat třetí osobě. Potom bude zapotřebí zaslat scénář, popřípadě nápad nebo námět v elektronické podobě prostřednictvím stejného emailu.  

Pak v rámci dohodnuté lhůty dostanete písemnou analýzy Vašeho scénáře, která bude napsána na stejných stránkách v rovnoběžném sloupci. Jakmile si tuto analýzy přečtete, uskutečníme dvou hodinový rozhovor prostřednictvím internetu o všech důležitých detailech.

Na konzultaci se lze přihlásit prostřednictvím e-mailu studioskola@hotmail.cz.

V případě dotazů se neváhejte obrátit!