Dramatické vnitřní problémy

 

 • Popis přednášky:  toto je pátá přednáška v rámci Kurzu dramaturgie a scenáristiky .  Tato přednáška se soustředí na třetí druh dramatických problémů, totiž dramatické vnitrní problémy.  Vnější a vztahové problémy nejsou postačující k tomu, aby jeden film byl celkový. Začleněním vnitřního problémy do celkové struktury dostává film ten ucelený smysl své existence.  Film je do značné míry osobní cesta hlavní postavy a sleduje její vnitřní vývoj, její názory a emoce.
  • Pro účely znázornění vnitřního problému postavy je nutné ovládat základními psychologickými znalostmi postačujícími k tomu, aby se mohla složit věrohodná a zajímavá postava.
  • Zejména je důležité rozumět lidské vědomi a podvědomí a jejich vliv na děj postavy.
  • Přestože filmoví diváci nemusí být psychologové, vnímají filmové postavy na úrovní instinktů a srovnávají se s nimi. Takto dokáží rozeznat věrohodnou od nevěrohodné postavy.
  • Pokud postavám nevěří, tak se nemohou s nimi ztotožnit, a toto může mít katastrofické důsledky na celý film.
 • Obsah přednášky:
  • Definice dramatických vnitřních problémů
   • příklady dramatických vnitřních problémů ve filmech
  • Psychologie postav
   • co je vědomí a co podvědomí
   • jak vědomí a podvědomí řídí akce postav
  • Jak dělat průzkumy k dramatickým vnitřním problémům
   • jak přijít na dramatický vnitřní problém
   • obsah dramatických vnitřních problémů
   • kolik stránek by měly mít průzkumy k dramatickým vnitřním problémům
   • počet dramatických vnitřních problémů v jednom filmu
  • Statická a hierarchická struktura dramatických vnitřních problémů
   • rozvržení dramatických vnitřních problémů nepřič filmu.
 • V následujícím videu se podívejte na ukázky ze samotné přednášky:

 • Termín konání: každá středa v 17:00 hodin
 • Místo konání: přednáška probíhá prostřednictvím internetu, a to živě s přednášejícím s použitím programu Zoom
 • Délka přednášky: 1 hodina 30 minut
 • Technická nastavení: Pro účinný výkon přednášky je nutné mít:
  • stažený program Zoom
  • přípojené dobré reproduktory zvuku, popřípadě struhátka
  • přípojený funkční mikrofon
  • pro nejlepší výkon programu se doporučuje před přednáškou uzavřít všechny ostatní otevřené programy v počítači
 • Cena: 1 000 Kč
 • Důležitá poznámka: jednotlivé přednášky lze objednávat pouze v daném pořadí od první až k poslední přednášce. To znamená, že tuto přednášku si lze objednat jen pokud jste si předtím objednali a zúčastnili se předcházejících přednášek.
  • Je to proto, že tyto přednášky jsou části celkového Kurzu dramaturgie a scenáristiky a jako takové nejsou soběstačné k celkovému pochopení. Abyste mohli pochopit stávající látku v této přednášce, je zapotřebí mít znalosti z přecházející přednášky, jak po stránce obsahově tak i po stránce používaných termínů.
  • Dalším důvodem je i to, že práce scenáristy je sama o sobě dlouhodobý závazek a jestliže autor má záměr brát tuto práci vážně, nestačí jen sledovat výňatky a úryvky z celkového řemesla.
  • Důležitá rada: pokud časově nebo finančně nestíháte všechny přednášku za sebou, tak můžete využit to, že se přednášky opakují každý týden. Proto si můžete vybrat vlastní časovou a finanční dynamiku k tomu, kolik po sobě jedoucích přednášek zvládnete v jednom týdnu či měsíci.
  • Další ráda: pokud si chcete ušetřit, je možné rovnou si objednat cely kurz zde: Kurz dramaturgie a scenáristiky.
 • Registrace a platba: zaregistrovat se a zaplatit lze po kliknutím na následující obrázek. Platby probíhají přes platební bránu Fio banky, kde platíte rovnou na bankovní účet, přičemž jsou platební údaje viditelné pouze Fio bance.

5.

Dramatické vnitřní problémy
 • Co je dramatický vnitřní problém
 • Základní porozumění lidského vědomí a
 • podvědomí a jejich vliv na vnitřní problém
 • Jak vytvořit dramatický vnitřní problém
 • Kolik vnitřních problémů může mít jeden film
 • Jakou hierarchickou strukturu mají vnitřní problémy ve filmu
 • Statická struktura vnitřních problémů
 • Každá středa v 17:00 - 19:00 hodin
 • Cena 1000 Kč