Dramatické vnější metafory

 

 • Popis přednášky:  toto je šestá přednáška v rámci Kurzu dramaturgie a scenáristiky .  Rozebírá dramatické metafory a jejich role ve filmu. Jsou autoři, kteří se mohou ptát, co vůbec mají metafory pohledávat ve filmech? Nejsou to jen „nudné” pozůstatky ze psané literatury, které si filmaři jen půjčují do filmů? Odpověď na druhou otázku je samozřejmě, že ne. Metafory jsou patřičné a klíčové složky nejen dramaturgie ale také i scenáristiky a filmového jazyka.
  • Pro metafory se často používají i jiné termíny, jako znaky, asociace, přenášky, přenesené významy a mnoho dalších. Snad nejpřesnější výrazy pro metafory jsou znaky a přenesené významy.
  • Znaky jsou klíčové pro poutavé vyprávění filmů. Hrají velkou roli v scenáristice.
  • Přenesené významy jsou naopak důležité pro poutavou dramaturgii a proto, aby diváci přemýšleli a chápali film přeneseným způsobem.
  • Nevyskytuji se proto jen ojediněle ale naopak je lze najít v průběhu celého filmu. Jsou neustále před očima diváků, jenomže si toto hned neuvědomují, což je právě ten záměr.
 • Obsah přednášky:
  • Proč jsou dramatické metafory důležité
   • příklady známých metafor
  • Definice dramatických metafor
  • Skladba dramatických metafor
   • jak se používají znaky a jak významy
  • Druhy dramatických metafor
  • Co jsou dramatické vnější metafory
   • Jak vzniknou dramatické vnější metafory
  • Jak vytvořit dramatické vnější metafory
  • Podle čeho se dramatické vnější metafory liší
   • rozdíl a použití sémiotiky, stereotypu a archetypu
  • Jak používat dramatické vnější metafory ve filmu
  • Počet dramatických vnějších metafor ve filmu
  • Statická struktura dramatických vnějších metafor.
 • V následujícím videu se podívejte na ukázky ze samotné přednášky:

 • Termín konání: každá středa v 19:00 hodin
 • Místo konání: přednáška probíhá prostřednictvím internetu, a to živě s přednášejícím s použitím programu Zoom
 • Délka přednášky: 1 hodina 30 minut
 • Technická nastavení: Pro účinný výkon přednášky je nutné mít:
  • stažený program Zoom
  • přípojené dobré reproduktory zvuku, popřípadě struhátka
  • přípojený funkční mikrofon
  • pro nejlepší výkon programu se doporučuje před přednáškou uzavřít všechny ostatní otevřené programy v počítači
 • Cena: 1 000 Kč
 • Důležitá poznámka: jednotlivé přednášky lze objednávat pouze v daném pořadí od první až k poslední přednášce. To znamená, že tuto přednášku si lze objednat jen pokud jste si předtím objednali a zúčastnili se předcházejících přednášek.
  • Je to proto, že tyto přednášky jsou části celkového Kurzu dramaturgie a scenáristiky a jako takové nejsou soběstačné k celkovému pochopení. Abyste mohli pochopit stávající látku v této přednášce, je zapotřebí mít znalosti z přecházející přednášky, jak po stránce obsahově tak i po stránce používaných termínů.
  • Dalším důvodem je i to, že práce scenáristy je sama o sobě dlouhodobý závazek a jestliže autor má záměr brát tuto práci vážně, nestačí jen sledovat výňatky a úryvky z celkového řemesla.
  • Důležitá rada: pokud časově nebo finančně nestíháte všechny přednášku za sebou, tak můžete využit to, že se přednášky opakují každý týden. Proto si můžete vybrat vlastní časovou a finanční dynamiku k tomu, kolik po sobě jedoucích přednášek zvládnete v jednom týdnu či měsíci.
  • Další ráda: pokud si chcete ušetřit, je možné rovnou si objednat cely kurz zde: Kurz dramaturgie a scenáristiky.
 • Registrace a platba: zaregistrovat se a zaplatit lze po kliknutím na následující obrázek. Platby probíhají přes platební bránu Fio banky, kde platíte rovnou na bankovní účet, přičemž jsou platební údaje viditelné pouze Fio bance.

6.

Dramatické vnější metafory
 • Proč jsou filmové metafory důležité
 • Co jsou filmové metafory
 • Složení filmových metafor a jejich podoby
 • Co je vnější metafora
 • Podle čeho se vnější metafory liší
 • Jak se vnější metafory používají ve filmu
 • Jak vytvořit vnější metaforu
 • Statická struktura vnějších metafor
 • Každá středa v 19:00 - 21:00 hodin
 • Cena 1000 Kč