Filmová teorie

Zde uvádíme výňatky ze studijních plánů jednotlivých oborů:

– Filmový jazyk a teorie:

Teoretické úvahy o hraném a dokumentárním filmu.

Specifika hraného filmu versus dokumentárnímu.

Pravdivost v dokumentárním a hraném filmu.

Vývoj filmové myšlenky a teorie.

Prvopočáteční pojetí filmu jako reportážní (nebo dokumentární zaznamenávání skutečnosti).

„Čistý film“, zaznamenávání skutečnosti bez autorského zásahu.

Filmová rekonstrukce skutečných události.

Fabulace filmu na základě minulosti (dobovky) a na základě budoucnosti (scifi).

Poetický realismus, ukázka reality a fabule výtvarným způsobem.

Vývoj dramaturgického napjetí ve filmu.

Tradiční pojetí dramaturgie versus moderního pojetí.

Nová vlna – princip ukazování „obyčejného“ člověka v „obyčejných“ situacích.

Neorealismus – princip ukazování „obyčejného“ člověka v „neobyčejných“ situacích.

Andy Warhol a jeho filmový experiment, umění beze mez.

Principy experimentálního filmu.

Free Cinema jako kritika reality.

Tvrdá kritika společenství v Direct Cinema.

Moderní pojetí video-artu.

Dramaturgie námětu a scénáře.

Způsob analýza scénáře, dramaturgické a obrazové korekce.

Základy filmového jazyka.

Výrazové prostředky ve filmu – obraz, děj, zvuk, dialog…

Zvukově-obrazový kontrapunkt.

Záběrové plány—plošné (celek, detail…), a hloubkové (popředí, střed, pozadí).

Rakursy – podhled, střed, nadhled.

Mizanscéna. Časoprostor. Vztah kamery k hercům.

Filmový čas – zkrácený, prodloužený, urychlený, zpomalený, zpáteční.

Práce s kamerou, světlem a barvami.

Scénografie, kostýmografie.

Práce se zvukem, filmová hudba.

Financování filmu.

Jak ofotit fotoscénář.

– Filmové dějiny:

Promítání ukázek významných filmů z filmových dějin. Během promítání probíhá analýza filmu a diskuse se studenty.

Auguste a Louis Lumierové, Georges Melies.

Pathe Records, Brightonská škola: Smith a Williamson.

David W. Grifith (Zrození národa, Intolerance), Charlie Chaplin.

Sergei Eisenstein, Dziga Vertov, Vsevolod Pudovkin, Alexandr Dovženko.

Robert Flaherty, Film and Photo Legue.

Walter Ruttman, Jean Vigo.

Alfred Hitchcock, Orson Welles

Neorealismus – Michelangelo Antonioni, Luchino Visconti, Gianni Puccini, Cezare Cavattini, Vittorio de Sica

Akiro Kurosava, Kenji Mizoguchi

Francouzská nová vlna – Claude Chabrol, Francois Truffaut, Louis Malle.

Free Cinema – Linsday Anderson, Karel Reisz, Lionel Rogosin.

Federico Fellini, Ingmar Bergman.

Free Cinema – Linsday Anderson, Karel Reisz, Lionel Rogosin.

Česká nová vlna – Štefan Uhler, Věra Chytilová, Miloš Forman, Jan Kadár, Jiří Menzel, Jaromil Jireš.

Direct Cinema – Robert Drew, Richard Leacock, Albert i David Maysles.

Cinema Verite – Jean Rouch.

Martin Scorseze, Bernardo Bertolucci, Jim Jarmusch.

Konzultace k praktickým pracím (během kurzů nejsou povinná natáčení filmů nebo psaní námětů a scénářů ani jakékoliv praktické práce):

Konzultace k námětům a scénářům

Jak napsat rozbor filmu po obsahové a formální stránce.

Konzultace filmového rozboru.

Konzultace k fotoscénáři.