Filmový scénář

Zde uvádíme výňatky ze studijních plánů jednotlivých oborů:

– Dramaturgie a scenáristika:

Definice a význam dramatu.

Základní složky dramatu: zápletka, postavy, myšlenka, dialog, hudba, provedení.

Stavba zápletky, past, akutnost.

Druhy postav – protagonista, antagonista…

Myšlenka – určení tématu a idey.

Námět – jeho obsah a formátování.

Jak vyvolat napětí v námětu a udržovat ho.

Struktura námětu—háček, expozice, kolize, krize, katastrofa, vyvrcholení, rozuzlení.

Hledání tématu, průzkum látky k námětu, používání zpravodajství, noviny, skutečné události.

Vývoj námětu do další fáze – treatment, stavba treatmentu.

Vývoj treatmentu do scénosledu, stavba scénosledu.

Akty, akce, aktivity.

Filmový scénář, jeho obsah a formátování.

Výrazové prostředky ve filmu – obraz, děj, zvuk, dialog…

Žánry a jejich specifika.

Dramatická ironie.

Zvukově-obrazový kontrapunkt.

Hloubková dramaturgie scénáře – hlavní, vedlejší a epizodní zápletky.

Obsahové druhy zápletek – vnější, vztahové a vnitřní.

Jak napsat dialog, kontrast dialogu vůči ději.

Text, kontext a podtext scénáře.

Používání herecké hry ve scénáři – mimika, pantomima a dialog.

Jak vyvolávat napětí v jednotlivých scénách a udržovat ho.

Časoprostor – scéna, sekvence, pasáž.

Verze a korekce scénáře.

Základy filmového jazyka.

Jak ofotit fotoscénář.

– Filmové dějiny:

Promítání ukázek významných filmů z filmových dějin. Během promítání probíhá analýza filmu a diskuse se studenty.

Auguste a Louis Lumierové, Georges Melies.

Pathe Records, Brightonská škola: Smith a Williamson.

David W. Grifith (Zrození národa, Intolerance), Charlie Chaplin.

Sergei Eisenstein, Dziga Vertov, Vsevolod Pudovkin, Alexandr Dovženko.

Walter Ruttman, Jean Vigo.

Alfred Hitchcock, Orson Welles

Neorealismus – Michelangelo Antonioni, Luchino Visconti, Gianni Puccini, Cezare Cavattini, Vittorio de Sica

Akiro Kurosava, Kenji Mizoguchi

Francouzská nová vlna – Claude Chabrol, Francois Truffaut, Louis Malle.

Free Cinema – Linsday Anderson, Karel Reisz, Lionel Rogosin.

Federico Fellini, Ingmar Bergman.

Česká nová vlna – Štefan Uhler, Věra Chytilová, Miloš Forman, Jan Kadár, Jiří Menzel, Jaromil Jireš.

Martin Scorseze, Bernardo Bertolucci, Jim Jarmusch.

Konzultace k praktickým pracím (během kurzů nejsou povinná natáčení filmů nebo psaní námětů a scénářů ani jakékoliv praktické práce):

Konzultace k námětům a scénářům

Jak napsat rozbor filmu po obsahové a formální stránce.

Konzultace filmového rozboru.

Konzultace k fotoscénáři.