Jednoměsíční kurz v říjnu

Jednoměsíční kurz se skládá z přednášek, které probíhají v průběhu celého měsíce. Tyto přednášky jsou rozvržené dvakrát týdně po třech hodinách.

Termíny: 1. – 30. října 2020. Přednášky se konají dvakrát týdně v odpoledních nebo večerních hodinách. Přesný čas bude domluven na základě možností studentů.

Místo konání: Krkonošská 1471/17, 120 00 Praha 2. K dispozici jsou učebny s dataprojektory umožňující projekce ukázkových filmů a případných studentských filmů.

Cena kurzu: 5 000 Kč. Při zaplacení celé částky najednou dostanete slevu 10%, přičemž celková částka je pouze 4 500 Kč. Je možnost úhrady i na dvě splátky po 2 500 Kč.

V tomto termínu jednoměsíčního kurzu nabízíme výuku v následujících oborech:

– filmová režie

– dokumentární tvorba

– filmový scénář

– filmový střih

– filmová teorie .

Na kurz se lze přihlásit prostřednictvím emailove adresy studio-film@seznam.cz.

Platby probíhají předem převodem na bankovní účet nebo v hotovosti na základě vystavené faktury.